artwebindex
agenda
 
Magda DILLEN    
   

Paal (Limburg) 1946

 

Techniek

Neopastel op kunstkarton.

Studies

Normaalschool te Hasselt.

Orthopedagogie te Gent.

Godsdienstwetenschappen te Gent.

Tekenkunst aan de K.A.S.K. te Gent.

 

Lid van

Cultuurgemeenschap Open Kring Gent.

Koninklijke Vereniging Beroepskunstenaars van België.

 

Contactadres

Damaststraat 36, B-9030 Mariakerke

Tel.: +32-(0)9/227.05.05)

 

 

NL - FR - EN - DE

 

NL - Visies en kritieken

De fel contrasterende kleuren van haar schilderijen veruitwendigen de bewogenheid van de kunstenaar, die een beeld creëert vanuit de agressieve achtergrond van het doek tot een onmiskenbaar teken aan de wand. Het is merkwaardig hoe zij het schildersmateriaal dwingt tot spreken. (Teresa Van Marcke)

 

Voor u transformeert Magda Dillen beelden uit de natuur tot een medium om gevoelens en emoties zichtbaar te maken. Dode stukken natuur vertellen u over het leven en krijgen een betekenis die niet te vatten is in woorden. Het is verrassend: ondanks hoe jong Magda Dillen in de kunstenaarswereld is, laat zij ons van rijke en krachtige werken genieten. (Dirk Clerick)

 

Haar werk is origineel, d.w.z. onmiddellijk herkenbaar en persoonlijk. Het treedt in dialoog met de wereld en wil er ook aanspreekbaar voor blijven. (Theo Franssen)

 

Magda Dillen is een kunstenares die haar creatief bezig zijn beleeft als het even noodzakelijk ademen. Qua iconografie is dit een zeer homogeen oeuvre. Wanneer dit werk al getuigt van knappe tekenvaardigheid, dan is de kleurhantering subliem te noemen. (Fons Schippers)

 

Inhoudelijk zijn de behandelde thema?s sterk filosofisch geladen, maar visueel naar de kijker toe vertaald via dode takken of stronken en een verwrongen menselijk gelaat, zodat de dieperliggende symboliek doet nadenken. Een kenmerk dat  elke kijker ertoe aanzet om dit werk ?te lezen?, en alzo tot een verrijkende dialoog met de kunstenares te komen. (Fons de Bleser)

 

Hoewel haar werken aanvankelijk aan de collagetechniek van Picasso herinnerden, ging ze haar eigen stijl ontwikkelen en thema?s met een sterk filosofische inslag behandelen. (Paul Piron)

 

Het is de kunstenares alleszins een verdienste de inspiratie niet bij anderen te zoeken. Zegt zij niet dat de natuur voldoende rijk is om haar muze te zijn. Elementen uit de natuur lopen als een rode draad doorheen gans haar oeuvre.  (Raymond Maes)

 

 

FR - L'oeuvre et la critique

Ses peintures, avec les coloris violemment contrastés, expriment l'état d'âme de l'artiste qui envoie par le biais de l'arrière plan de la toile un signal  impossible à ignorer. Elle a indiscutablement le don de faire parler son oeuvre. (Teresa Van Marcke)

 

Pour vous Magda Dillen transforme les images qu'elle puise dans la nature en une sorte de moyen d?exprimer sentiments et émotions. La vie vous est racontée par des objets inertes qu'elle récolte dans la nature et auxquels elle donne un sens esotérique. Il est étonnant que Magda Dillen, artiste débutante dans le monde des arts, puisse nous faire partager une ?uvre aussi riche que puissante. (Dirk Clerick)

 

Son oeuvre est originale, directement reconnaissable et personelle. Elle entre en dialogue  constant avec l?univers. (Theo Franssen)

 

Magda Dillen est une artiste pour qui créer est aussi vital que respirer. Son oeuvre homogène fait preuve d'une grande habilité dans le dessin complété par une palette sublime. (Fons Schippers)

 

Les thèmes abordés par l?artiste ont une haute  teneur philosophique que le spectateur peut visualiser, grâce aux materiaux utilisés : des branches mortes, des souches ou un visage humain tourmenté. Son oeuvre recèle une symbolique sous-jacente  qui porte à la réflexion. Chacun est invité a « lire » l'oeuvre pour entrer en dialogue enrichissant avec l?artiste. (Fons de Bleser)

 

Bien qu?au départ ses ?uvres rappelaient à la technique de collage de Picasso, elle a vivement développé son propre style et des thèmes influencés par sa recherche philosophique. (Paul Piron)

 

Un grand mérite est que l'artiste cherche  l?inspiration au fond d'elle-même.Pour elle la nature est la meilleure  des muses et joue  le fil d?Ariane à travers toute son oeuvre. (Raymond Maes) 

 

 

EN - Views and Reviews

The artist?s engagement is externalized though the blazing contrasting colours that create the image from the canvas? aggressive background and turn it into a manifest writing on the wall. The way in which she causes her paint to speak out is remarkable. (Teresa Van Marcke)

 

Magda Dillen transforms images of nature into a medium to expose feelings and emotions. Dead pieces of nature tell us about life and obtain a significance beyond words. What is most striking is that eventhough Magda Dillen is a fresh appearance within artistic circles, she offers us rich and powerful works of art. (Dirk Clerick)

 

Her work is original, i.e. immediately recognizable and personal. It debates with the world and wishes to remain approachable for it. (Theo Franssen)

 

To Magda Dillen her creativity is as necessary as breathing. In terms of iconography her oevre is most homogeneous. While this work testifies to clever technical skills, the use of colour is sublime. (Fons Schippers)

 

With respect to content the subjects dealt with are strongly philosophically loaded. They are translated to the visitor through dead branches or stubs and a distorted face. That way the underlying symbolism is food for thought and each visitor is prompted to ?read? this work of art, in doing so obtaining an enriching dialogue with the artist. (Fons de Bleser)

 

Eventhough her work initially reminded us of Picasso?s collage technique, she gradually developed her own style and dealt with themes with a strong philosophical approach. (Paul Piron)

 

It is the artist?s merit not te have looked for inspiration among others. Doesn?t she tell us that nature itself is rich enough to be her muse. Elements of nature run as a consistent thread though the whole of her oevre. (Raymond Maes)

 

 

DE - Ansichten und Kritiken

Die kraftvollen, Kontrast setzenden Farben ihrer Gemälde veräu?erlichen die Bewegtheit der Künstlerin, die aus dem aggressiven Hintergrund der Leinwand heraus ein Bild schöpft als unverkennbares Menetekel. Es ist merkwürdig, wie sie das Malermaterial zum Sprechen zwingt. (Teresa Van Marcke)

 

Für Sie transformiert Magda Dillen Bilder aus der Natur und macht sie zum Medium um Gefühle und Emotionen sichtbar zu machen. Tote Stücke aus der Natur erzählen Ihnen über das Leben und erhalten einen nicht in Worten zu fassenden Sinn. Es ist überraschend: so jung Magda Dillen in der Künstlerwelt auch sein mag, dennoch lässt sie uns von reichen und kraftvollen Arbeiten genie?en. (Dirk Clerick)

 

Ihr Werk ist originell, d.h. sofort erkennbar und persönlich. Es fordert zum Dialog mit der Welt und will seinerseits ansprechbar sein. (Theo Franssen)

 

Magda Dillen ist eine Künstlerin die Ihre Kreativität genau so erlebt wie das notwendige Atmen. Von der Ikonografie her ist dies ein sehr homogenes Oeuvre. Wenn dieses Werk schon von gekonnter Zeichenfertigkeit zeugt, dann ist die Farbenführung einfach hervorragend. (Fons Schippers)

 

Vom Inhalt her sind die gewählten Themen stark philosophisch. Sie werden dem Betrachter über Element wie tote Äste oder Stümpfe und ein verzerrtes menschliches Gesicht visuell dargeboten, damit die unterliegende Symbolik zum Nachdenken herausfordert. Ein Kennzeichen das jeden Betrachter dazu anregt dieses Werk zu ?lesen?, um auf diese Weise einen aufschlussreichen Dialog mit der Künstlerin anzufangen. (Fons de Bleser)

 

Obwohl ihre ersten Werke an die Collagetechnik von Picasso erinnerten, entwickelte sie ihren eigenen Stil und wählte Themen mit stark philosophischem Gehalt. (Paul Piron)

 

Der Künstlerin ist es als Verdienst anzurechen, dass sie die Inspiration nicht bei andern sucht. Sie meint ja, die reichlich versehene Natur sei ihre Muse. Elemente aus der Natur ziehen sich wie ein roter Faden durch ihr ganzes Oeuvre hindurch. (Raymond Maes)

 

 

Tentoonstellingen

1995  Europahotel ? Gent

1995  Keizershallen ?Lijn en kleur? ? Aalst

1995  Bacobbank - Borsbeke

1995  A.S.L.K.  ?Kunst en Gent ? - Gent

1996  Spaarkrediet ? Gent

1996  Europahotel ?Culturele Dagen? ? Gent

1996  Cultureel Centrum ?De Buiting? ? Paal (Beringen)

1997  Galerij 59 ? Laarne

1997  Europahotel ?Kerstsalon? ? Gent

1998  Argenta ? Sint-Martens-Latem

1998  ?De watermolen? ? Testelt (Scherpenheuvel ? Zichem)

1998  Nabaltyckie Centrum Kultury ? Gdansk (Polen)

1998  Europahotel ?Avond van het jaar? ? Gent

1999  Volvo PRO ARTE ? Gent

1999  Galerij De Brug ?Captain?s Table? ? Gent

1999  Cultureel Centrum ?Het Gasthuis? ? Aarschot

2000  Kunstshow ? Eeklo

2000  Deutsches Werkzeugmuseum Historisches Zentrum Remscheid (Duitsland)

2000  Argenta ? Sint-Martens-Latem

2001  Het Pand (viering 3O-jarig bestaan Tele-Onthaal) - Gent

2001  Streekgasthof ?Het Loo? ? Zoerle-Parwijs (Westerlo)

2001  Galerij Esra (org. V.Z.W. ?All art is Quite useless?) ? Antwerpen

2001  Festival Européen de Peinture et Sculpture ? Paris (Frankrijk)

2001  Salon des ?30? - Abbay du Val Saint-Lambert ? Seraing

2002  Grote Internationale Prijs van Wallonië ? Stadhuis ? Charlerloi

          (Zilveren Medaille)

2002  Galleria ?Studio d'Arte Due? ? Venesia (Italië)

2002  Galleria ?Il Collezionista? ? Roma (Italië)

2002  Palagio di Parte Guelfa ? Firenze (Italië)

          (Gran Premio Internationale dell?Arte)

2002  Jubileum Expo ? ?Volvo 75 jaar? - Gent

2002  Centre Culturel ? Mont-sur-Marchienne

          (Grand prix art actuel artistes - 1er prix  - Toutes catégories)

2002  International Artistic Club ? Namur - Grand prix artistique 2002

          de la Capitale de Wallonie ? Namur (Médaille d?or)

2003  Galerie Thuillier - ?Petit Salon? ? Paris (Frankrijk)

2003  Stadhuis Damme ? Kunstprijs van Vlaanderen

2003  Académie Internationale de Lutèce ? Salon Beaux-Arts ? Paris (Frankrijk)

          (Médaille de vermeil)

2003  Galerie Thuillier ? Artiste en permanence ? Paris (Frankrijk)

2003  De kromme boom ? Oostakker

2004  Galerie Thuillier ? Artiste en permance ? Paris (Frankrijk)

2004  Kunstgallerie Beylemans - Brugge

2004  Académie Internationale de Lutèce ? Salon Beaux-Arts ? Paris (Frankrijk)

          (Médaille d?argent)

2004  Libr?art - Libramont

2005  Académie Internationale de Lutèce ? Salon Beaux-Arts ? Paris (Frankrijk)

         (Médaille d'argent avec mension)

2006  Landcommanderij Alden-Biezen ? ?Beeldende kunst uit Europa en

         Noord- en Latijns Amerika?  - Bilzen Rijhoven

 

 

Wordt verwacht in

april/mei/juni 2008 in de Achelse Kluis (Kluis 1 / Hamont-Achel)

Tentoonstelling TOCHTGENOTEN (met o.a. de originele werken van ?Rouwen? een kruisweg?).

 

 

 

 

Contact et liens
 
 
 
galerie